Güvenlik ve Çevre Politikası

Sürekli değişmekte olan ve hareket eden bir dünyada yaşıyoruz. Bununla birlikte bizler de hareket ediyor, değişiyor ve gelişiyoruz. GİSAN olarak bu doğrultuda dünyaya, çevremize ve dolayısıyla insana saygılıyız.

GİSAN GEMİ İNŞAA SAN. A.Ş gerçekleştirmiş olduğu tüm üretim faaliyetlerinde insan unsurunu en önemli ve değerli varlık olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı üretim verimliliğini artırıcı bir unsur olduğu bilinciyle faaliyetlerini yürütür.

Bu amaçla, mevcut yasal mevzuatların getirdiği kurallar ve OHSAS 18001 standartlarının gerekleri doğrultusunda hareket eder.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarının işbirliğiyle tehlikeleri belirleyip riskleri değerlendirir, bu riskler doğrultusunda önlemleri alarak sıfır iş kazası, meslek hastalığı ve çevre kirliliğini hedefler.

Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, periyodik gözden geçirmeler, performans izlemeleri ile sağlanacaktır.