Kalite Yönetimi

Serbest rekabetin egemenliğinde tek pazar haline dönüşmekte olan dünya ekonomisi içerisinde şirket varlığının sürdürülebilmesi için, üretilen mal ve hizmetlerde “Toplam Kalite Güvencesi” en önemli araçlardan biridir.

Tersanemizin hedefindeki “Toplam Kalite Güvencesi” sözleşme, hammadde, işçi, yan sanayi, proses ve üretimi etkileyen tüm aşamaları düzenleyerek, her işin bir defada, sıfır hata ve uygun maliyetle yapılarak “Müşteri Memnuniyetini” en üst düzeyde sağlamaktır.

GİSAN Tersanesi olarak, üretim ve proje aşamasında uygulanan uluslararası kalite politikalarına bağlı kalarak;

• Kalitemizden taviz vermeden müşterilerimize verdiğimiz sözü tam olarak yerine getirmek ve onların memnuniyetini sürekli kılmak,

• Kalitemizi, tesadüflerden arındırarak, kalite yönetim sistemi sayesinde sürekli iyileştirmek

• Gemicilik sektöründeki yeni teknolojileri, yeni malzemeleri izlemek, araştırmak ve kendi faaliyetlerimize dahil etmek,

• “Taşeronlarımızın iş kalitesi bizim kalitemizdir” prensibinden hareketle taşeronlarımızı sürekli kontrol altında tutarak, düzenli işbirliği yapmak,

• Tüm personeli ve taşeronları, Gisan kalite ve iş güvenliği sistemi içine, dahil ederek kalite ve iş emniyeti kurallarına uyulmasını sağlamak.

• Çözüm odaklı, iletişimi güçlü, sürekli ve gelişen organizasyon yapısı oluşturup sürdürmeye önem vermek,

• Tüm detaylara gereken ilgiyi ve zamanı ayırarak; üretim planını doğru ve zamanında uygulamak,

• Doğayı da içine alan tüm değerlerin korunmasında mevcut yasa ve yönetmeliklerin ötesinde kendimizi sorumlu hissetmek,

• Hatalarımızı düzeltmenin ötesinde önleyici faaliyetlerimiz ile hatayı baştan ortadan kaldırmak için çalışmak,

• Kalifiye elamanlarla çalışmak için, eğitim faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,

• En değerli varlığımızın İnsan Kaynağımız olduğunu bilmek. Bu nedenle insana ve çevreye saygılı davranmayı ve yerine getirmeyi taahhüt etmek,
maddelerini kendimize amaç edinip, uygulayarak, ABS Quality’ den aldığımız ISO 9001:2015 sertifikamızla, yolumuza sağlıklı bir şekilde devam etmek.